Nieuwe locatie SKKL

Op zondag 29 maart 2020 vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur kan iedere vogelliefhebber onze nieuwe tentoonstellingslocatie komen bekijken.
De locatie is CC Sint Amandus.
Sint-Aldegondisstraat 5 te 3740 Kleine-Spouwen ( Bilzen ).
Iedereen is tevens welkom in café SKKL voor een babbeltje en dit bij een lekker kopje koffie of ……

Deze bijeenkomst is geannuleerd door het corona virus en wordt verschoven naar een latere datum.

Lidgeld 2020 en ringen bestellen

Wil je lid worden of wil je het lidmaatschap voor 2020 verlengen doe het zo snel mogelijk. Ook is er nog de mogelijkheid om ringen te bestellen.

Lidgeld
Lidgeld SKKL bedraagt 15 €.
Lidgeld SKKL + KBOF met magazine bedraagt 37 € voor Belgie .
Lidgeld SKKL + KBOF met magazine bedraagt 45 € voor buitenland.
Lidgeld SKKL + AOB met magazine bedraagt 37 € voor Belgie.
Lidgeld SKKL + AOB met magazine bedraagt 45 € voor buitenland.
Bestelling ringen
Ringen worden besteld in december en in januari.
Ringen bestellen kan bij de ringenverantwoordelijke Pierre Florens , op voorwaarde dat het lidgeld KBOF betaald is.
Betaling lidgeld en ringen
De betalingen kunnen gebeuren via het rekeningnummer van Speciaalclub Kleurkanaries Limburg
IBAN : BE97 7350 0021 9549
BIC KREDBEBB
Formulieren om ringen te bestellen en de aanbevolen ringmaten zijn terug te vinden onder de rubriek info – documenten.
Voor meer inlichtingen mail naar : info@skklimburg.be
BEDANKT

Het bestuur SKKL dankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om van onze tentoonstelling een geslaagd evenement te maken.
Dank aan de voorzitter KBOF voor de opening van de tentoonstelling
Dank aan de deelnemers.
Dank aan de Sponsors.
Dank aan alle helpers.

Dank aan de keurmeesters.
Dank aan de talrijke bezoekers van de tentoonstelling.

Proficiat aan onze eindwinnaar en nieuwe clubkampioen:
OOSTVEEN WIL

Proficiat aan de sectiewinnaars:
Mooiste vetstof : Van Baelen Antoon
Mooiste klassiek : Oostveen Wil
Mooiste niet-klassiek : Geebelen Jaak
Mooiste mozaiek : Castermans Patrick
Mooiste stel : Oostveen Wil
Mooiste stam : Van Baelen Antoon

Tentoonstelling SKKL 2019

De tentoonstelling van de speciaalclub kleurkanaries limburg zal doorgaan van 18 oktober 2019 t/m 20 oktober 2019 op onze vertrouwde locatie.
Ontmoetingscentrum Sint Ludovicus te Hasselt – Rapertingen.
Luikersteenweg 395 te 3500 Hasselt – Rapertingen

Inbrengen van de vogels op donderdag 17 oktober van 18h. tot 21h.
Keuring op vrijdag 18 oktober vanaf 9h.
Opening tentoonstelling met receptie op vrijdag 18 oktober om 19.30h.
De tentoonstelling is op zaterdag 19 oktober en zondag 20 oktober open voor het publiek vanaf 10h. tot 20h.
Prijsuitreiking op zondag 20 oktober om 15.00h.
Teruggave van de vogels na de prijsuitreiking.

Voor iedere deelnemer is er een waardevolle naturaprijs volgens rangschikking te kiezen van de prijzentafel.

Iedere sectiewinnaar ontvangt eveneens een trofee en een naturaprijs.

Reeksen en inschrijfformulieren kunnen jullie terugvinden onder de rubriek tentoonstelling 2019

Op zaterdag 19 oktober is er een vogelverkoop voor alle soorten vogels behalve voor duiven en hoenders en dit van 13h. tot 17h.
Iedereen mag verkopen.